Кремация

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Съобщение за смърт, констатирано от лекар /Ако не се отзове Вашият личен лекар, Агенцията разполага с такъв/.
2. Разрешително за кремация.
3. Ако Вашият близък почине в болнично заведение съобщението и разрешението за кремация се издават от лекуващия лекар в съответното болнично отделение.
4. Лична карта или паспорт на починалия.
5. Документ, доказващ родствена връзка между починалия и заявителя на кремацията.За полагане на урна в старо гробно място или ниша са необходими следните документи: 1. Квитанция за платено гробно място или урнова касета.
2. Документ, доказващ родствена връзка с първия починал и сега починалия /удостоверение за наследници, акт за граждански брак,акт за раждане, кръщелно, удостоверение за родствени връзки или за семейно положение/.
3. Ако починалият не е пряк наследник се изисква съгласие от всички наследници с декларация по образец от техническа служба.