Погребение

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Съобщение за смърт констатирано от лекар /Ако не се отзове Вашият личен лекар, Агенцията разполага с такъв/.
2. Ако Вашият близък почине в болнично заведение, съобщението се издава от лекуващия лекар в съответното болнично отделение.
3. Лична карта или паспорт на починалия.

За извършване на погребение в старо гробно място са необходими следните документи:

1. Квитанция за платено гробно място.
2. Документ, доказващ родствена връзка с първия починал и сега починалия (удостоверение за наследници, акт за граждански брак, акт за раждане, кръщелнo, удостоверение за родствени връзки или за семейно положение).
3. Ако починалият не е пряк наследник се изисква съгласие от всички наследници с декларация по образец от техническа служба.

След предоставяне на необходимите документи и при подписване на договор-поръчка с нас, фирмата се задължава да Ви осигури следните стоки и услуги:

1. Издаване на смъртен акт.
2. Осигуряване на гробно място.
3. Запазване на дата и час за погребението.
4. Организиране на ритуал (свещеник или обреден служител).
5. Измиване и обличане на покойника, полагане в ковчег, транспортиране от болнично заведение до дома, хладилна камера.
6. Ковчег, оборудване за ковчег, кръст или друг надгробен знак, траурни ленти, свещи.
7. Изработка на скръбна вест, публикации в пресата и интернет.
8. Катафалка.
9. Венци, погачи, подавки.
10. Присъствие на погребален агент, който ще Ви консултира през цялото време.