Репатрация

Погребална агенция „Карма“ извършва цялостна организация по репатрирането на тленните останки на чужди и български граждани, както починали на територията на Република България, така и извън пределите на страната.

– издаване на всички необходими документи;
– превод и легализация на документите;
– подготовка на тялото – балсамация, тоалет;
– запечатване на ковчега;
– изпращане на ковчега с тленните останки с наземен, морски или въздушен транспорт;
– извършване организация по посрещането на тленни останки