Погребение

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Съобщение за смърт констатирано от лекар /Ако не се отзове Вашият личен лекар, Агенцията разполага с такъв/.
2. Ако Вашият близък почине в болнично заведение, съобщението се издава от лекуващия лекар в съответното болнично отделение.
3. Лична карта или паспорт на починалия.

За извършване на погребение в старо гробно място са необходими следните документи:

1. Квитанция за платено гробно място.
2. Документ, доказващ родствена връзка с първия починал и сега починалия (удостоверение за наследници, акт за граждански брак, акт за раждане, кръщелнo, удостоверение за родствени връзки или за семейно положение).
3. Ако починалият не е пряк наследник се изисква съгласие от всички наследници с декларация по образец от техническа служба.

След предоставяне на необходимите документи и при подписване на договор-поръчка с нас, фирмата се задължава да Ви осигури следните стоки и услуги:

1. Издаване на смъртен акт.
2. Осигуряване на гробно място.
3. Запазване на дата и час за погребението.
4. Организиране на ритуал (свещеник или обреден служител).
5. Измиване и обличане на покойника, полагане в ковчег, транспортиране от болнично заведение до дома, хладилна камера.
6. Ковчег, оборудване за ковчег, кръст или друг надгробен знак, траурни ленти, свещи.
7. Изработка на скръбна вест, публикации в пресата и интернет.
8. Катафалка.
9. Венци, погачи, подавки.
10. Присъствие на погребален агент, който ще Ви консултира през цялото време.

ИКОНОМИЧЕН ПАКЕТ ПОГРЕБЕНИЕ - 380 лв. – ВКЛЮЧВА:

-цялостно административно организиране , запазване на ден и час, издаване на смъртен акт

-при нужда посещение на адрес

-ковчег – фазер

-комплект драперия за ковчег - полиестер

-подготовка на ковчега

-надгробен знак - кръст

-скръбни вести -10 бр. /черно-бели/

-ритуална погача

-катафалка в рамките на град Варна

-траурни лентички с топлийки 20бр.

-присъствие на агент от началото до края на погребението

 

В цената на пакета не се включва – носене на ковчега и ритуал(ритуалът не е задължителен, може да бъде граждански или църковен , цената е различна за различните зали и храмове!

 

СТАНДАРТЕН ПАКЕТ ПОГРЕБЕНИЕ - 900 лв. – ВКЛЮЧВА:

- Консултация с погребален агент; цялостно административно организиране на погребението; подготовка включваща издаване на всички необходими документи; запазване на ден и час на събитието; издаване на акт за смърт
- При необходимост посещение и консултация с агент на адрес
- Ковчег 
- Комплект луксозна драперия за ковчег
​- Подготовка на ковчега
- Надгробен знак - кръст
- Измиване и обличане на покойника. Подготовка на тоалет. Транспортиране от болничното заведение до дома, хладилна камера.
- Скръбни вести 10 бр. ( цветни ) 
- Катафалка

- Венец-стандартен
- Ритуална погача
- 20 бр. подавки
- траурни лентички 40бр.
- Присъствие на двама агенти от самото начало до края на погребението

 

В цената на пакета не се включва ритуал(ритуалът не е задължителен, може да бъде граждански или църковен , цената е различна за различните зали и храмове!

 

В тези пакети не влиза цената на гробното място:
 

 

Централен гробищен парк Варна :

-стар (наследствен) гроб – 250лв. /цената е без торба за кости 10 лв./

-повторно погребение в семейна гробница - 150 лв.(първо погребение на ниво 2) 

-785 лв.(ниво 1) /цената е без торба за кости-10лв./възможно е да бъде извършено след изтичането на 20 години от последното погребение на 1во ниво

-от стар гроб-сем.гробница(3 работни дни) – 1100лв. /цената е без торба за кости-10лв./

 

Гробищен парк „Запад” - Тополи

-стар (наследствен) гроб - 250лв. /цената е без торба за кости 10 лв./

-ново гробно място - 300 лв. стандартно място

-480 лв. гробно място с избор /при възможност по близо до входа на гробищния парк/

-1600 лв. семейна гробница

 

Гробищни места в кварталите „Галата” , „Кантара” , „Виница” и „Аспарухово”:

-стар(наследствен) гроб в кварталите „Галата” , „Кантара” , „Виница” и „Аспарухово” – 250лв. /без торба за кости-10лв./

-нов гроб „Виница” – 298лв.

-нов гроб „Галата”,”Кантара” – 200лв.

-нова гробница в кварталите „Галата” и „Кантара”  – 1600лв.

-нова гробница "Виница" - 1680лв.