Репатрация

Погребална агенция "Карма" извършва цялостна организация по репатрирането на тленните останки на чужди и български граждани, както починали на територията на Република България, така и извън пределите на страната.

- издаване на всички необходими документи;
- превод и легализация на документите;
- подготовка на тялото - балсамация, тоалет;
- запечатване на ковчега;
- изпращане на ковчега с тленните останки с наземен, морски или въздушен транспорт;
- извършване организация по посрещането на тленни останки